1. Trang chủ
  2. Môn Vật Lý

Kết quả và Đánh giá bài thi

Kết quả và Đánh giá

Đề ngẫu nhiên theo cấu trúc 2015 - Môn Lý

Học sinh: faragon (thpt thái bình)

Ngày làm bài: 22/05/2019. Thời gian: 89 phút 51 giây


I. Tóm tắt kết quả:

Điểm: 7.6/10. Xếp hạng: Khá

Câu Mức độ Kết quả
Câu 1 (0.2 điểm) Dễ Đúng   Xem lời giải
Câu 2 (0.2 điểm) Dễ Đúng   Xem lời giải
Câu 3 (0.2 điểm) Dễ Đúng   Xem lời giải
Câu 4 (0.2 điểm) Rất khó Đúng   Xem lời giải
Câu 5 (0.2 điểm) Trung bình Đúng   Xem lời giải
Câu 6 (0.2 điểm) Trung bình Đúng   Xem lời giải
Câu 7 (0.2 điểm) Dễ Đúng  
Câu 8 (0.2 điểm) Trung bình Đúng   Xem lời giải
Câu 9 (0.2 điểm) Trung bình Sai   Xem lời giải
Câu 10 (0.2 điểm) Trung bình Đúng   Xem lời giải
Câu 11 (0.2 điểm) Dễ Đúng  
Câu 12 (0.2 điểm) Dễ Sai   Xem lời giải
Câu 13 (0.2 điểm) Trung bình Đúng   Xem lời giải
Câu 14 (0.2 điểm) Khó Sai   Xem lời giải
Câu 15 (0.2 điểm) Khó Đúng   Xem lời giải
Câu 16 (0.2 điểm) Khó Đúng   Xem lời giải
Câu 17 (0.2 điểm) Khó Sai   Xem lời giải
Câu 18 (0.2 điểm) Dễ Sai   Hỏi bài này
Câu 19 (0.2 điểm) Khó Sai   Xem lời giải
Câu 20 (0.2 điểm) Dễ Đúng   Xem lời giải
Câu 21 (0.2 điểm) Trung bình Đúng   Xem lời giải
Câu 22 (0.2 điểm) Dễ Đúng  
Câu 23 (0.2 điểm) Dễ Đúng  
Câu 24 (0.2 điểm) Trung bình Đúng   Xem lời giải
Câu 25 (0.2 điểm) Trung bình Sai   Xem lời giải
Câu 26 (0.2 điểm) Trung bình Đúng   Xem lời giải
Câu 27 (0.2 điểm) Trung bình Đúng   Xem lời giải
Câu 28 (0.2 điểm) Khó Sai   Xem lời giải
Câu 29 (0.2 điểm) Rất khó Sai   Xem lời giải
Câu 30 (0.2 điểm) Trung bình Đúng   Xem lời giải
Câu 31 (0.2 điểm) Khó Đúng   Xem lời giải
Câu 32 (0.2 điểm) Dễ Đúng  
Câu 33 (0.2 điểm) Khó Sai   Xem lời giải
Câu 34 (0.2 điểm) Dễ Đúng   Xem lời giải
Câu 35 (0.2 điểm) Trung bình Đúng   Xem lời giải
Câu 36 (0.2 điểm) Trung bình Đúng   Xem lời giải
Câu 37 (0.2 điểm) Dễ Đúng  
Câu 38 (0.2 điểm) Dễ Đúng   Xem lời giải
Câu 39 (0.2 điểm) Trung bình Đúng   Xem lời giải
Câu 40 (0.2 điểm) Dễ Đúng   Xem lời giải
Câu 41 (0.2 điểm) Dễ Đúng  
Câu 42 (0.2 điểm) Dễ Đúng   Xem lời giải
Câu 43 (0.2 điểm) Trung bình Đúng   Xem lời giải
Câu 44 (0.2 điểm) Dễ Đúng   Xem lời giải
Câu 45 (0.2 điểm) Dễ Đúng   Xem lời giải
Câu 46 (0.2 điểm) Dễ Đúng  
Câu 47 (0.2 điểm) Dễ Sai   Xem lời giải
Câu 48 (0.2 điểm) Dễ Sai   Hỏi bài này
Câu 49 (0.2 điểm) Trung bình Đúng   Xem lời giải
Câu 50 (0.2 điểm) Trung bình Đúng   Xem lời giải

Hướng dẫn: để xem đáp số đúng, bạn hãy click vào chữ "Sai", chữ "Đúng" hoặc "Không làm"


II. Nhận xét:

1. Chuyên đề - Đại cương về dao động điều hòa

Bạn làm đúng các câu 1,2,3,4 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn có thể luyện thêm các chuyên đề khác tại đây!

2. Chuyên đề - Quãng đường và thời gian trong dao động điều hòa

Bạn làm đúng các câu 5,6 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn có thể luyện thêm các chuyên đề khác tại đây!

3. Chuyên đề - Năng lượng của vật dao động điều hòa

Bạn làm đúng các câu 7,8 và sai câu 9. Tỷ lệ đúng: 66%

Bạn chưa nắm vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn nên luyện thêm tại đây: Chuyên đề - Năng lượng của vật dao động điều hòa

4. Chuyên đề - Tổng hợp các dao động điều hòa

Bạn làm đúng câu 10 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn có thể luyện thêm các chuyên đề khác tại đây!

5. Chuyên đề - Khái niệm sóng cơ và phương trình sóng

Bạn làm đúng các câu 11,13 và sai câu 12. Tỷ lệ đúng: 66%

Bạn chưa nắm vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn nên luyện thêm tại đây: Chuyên đề - Khái niệm sóng cơ và phương trình sóng

6. Chuyên đề - Phản xạ sóng và Sóng dừng

Bạn làm không đúng câu nào và sai câu 14. Tỷ lệ đúng: 0%

Bạn còn yếu chuyên đề này. Bạn nên luyện thêm tại đây: Chuyên đề - Phản xạ sóng và Sóng dừng

7. Chuyên đề - Giao thoa sóng

Bạn làm đúng các câu 15,16 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn có thể luyện thêm các chuyên đề khác tại đây!

8. Chuyên đề - Sóng âm

Bạn làm không đúng câu nào và sai câu 17. Tỷ lệ đúng: 0%

Bạn còn yếu chuyên đề này. Bạn nên luyện thêm tại đây: Chuyên đề - Sóng âm

9. Chuyên đề - Dao động điện từ

Bạn làm đúng câu 21 và sai các câu 18,19. Tỷ lệ đúng: 33%

Bạn còn yếu chuyên đề này. Bạn nên luyện thêm tại đây: Chuyên đề - Dao động điện từ

10. Chuyên đề - Sóng điện từ

Bạn làm đúng câu 20 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn có thể luyện thêm các chuyên đề khác tại đây!

11. Chuyên đề - Đại cương về Mạch điện xoay chiều

Bạn làm đúng các câu 22,23,24 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn có thể luyện thêm các chuyên đề khác tại đây!

12. Chuyên đề - Xác định các thông số của mạch điện

Bạn làm đúng các câu 26,27 và sai câu 25. Tỷ lệ đúng: 66%

Bạn chưa nắm vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn nên luyện thêm tại đây: Chuyên đề - Xác định các thông số của mạch điện

13. Chuyên đề - Các bài toán cực trị trong mạch điện xoay chiều

Bạn làm không đúng câu nào và sai câu 28. Tỷ lệ đúng: 0%

Bạn còn yếu chuyên đề này. Bạn nên luyện thêm tại đây: Chuyên đề - Các bài toán cực trị trong mạch điện xoay chiều

14. Chuyên đề - Công suất của dòng điện xoay chiều

Bạn làm đúng các câu 30,31 và sai câu 29. Tỷ lệ đúng: 66%

Bạn chưa nắm vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn nên luyện thêm tại đây: Chuyên đề - Công suất của dòng điện xoay chiều

15. Chuyên đề - Máy biến áp.Truyền tải điện năng

Bạn làm đúng câu 32 và sai câu 33. Tỷ lệ đúng: 50%

Bạn chưa nắm vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn nên luyện thêm tại đây: Chuyên đề - Máy biến áp.Truyền tải điện năng

16. Chuyên đề - Tán sắc ánh sáng

Bạn làm đúng câu 34 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn có thể luyện thêm các chuyên đề khác tại đây!

17. Chuyên đề - Nhiễu xạ và Giao thoa ánh sáng

Bạn làm đúng các câu 35,36 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn có thể luyện thêm các chuyên đề khác tại đây!

18. Chuyên đề - Quang phổ

Bạn làm đúng câu 37 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn có thể luyện thêm các chuyên đề khác tại đây!

19. Chuyên đề - Tia hồng ngoại. Tia tử ngoại. Tia X

Bạn làm đúng các câu 38,39 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn có thể luyện thêm các chuyên đề khác tại đây!

20. Chuyên đề - Hiện tượng quang điện ngoài. Định luật quang điện

Bạn làm đúng câu 40 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn có thể luyện thêm các chuyên đề khác tại đây!

21. Chuyên đề - Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng - hạt của ánh sáng

Bạn làm đúng câu 41 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn có thể luyện thêm các chuyên đề khác tại đây!

22. Chuyên đề - Hiện tượng quang điện trong. Quang điện trở và pin quang điện

Bạn làm đúng câu 42 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn có thể luyện thêm các chuyên đề khác tại đây!

23. Chuyên đề - Mẫu nguyên tử Bo - Quang phổ Hidro

Bạn làm đúng câu 43 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn có thể luyện thêm các chuyên đề khác tại đây!

24. Chuyên đề - Hấp thụ và phản xạ ánh sáng. Màu sắc các vật

Bạn làm đúng câu 44 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn có thể luyện thêm các chuyên đề khác tại đây!

25. Chuyên đề - Hạt nhân nguyên tử. Độ hụt khối

Bạn làm đúng các câu 45,46 và sai câu 47. Tỷ lệ đúng: 66%

Bạn chưa nắm vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn nên luyện thêm tại đây: Chuyên đề - Hạt nhân nguyên tử. Độ hụt khối

26. Chuyên đề - Phóng xạ

Bạn làm đúng câu 49 và sai câu 48. Tỷ lệ đúng: 50%

Bạn chưa nắm vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn nên luyện thêm tại đây: Chuyên đề - Phóng xạ

27. Chuyên đề - Phản ứng hạt nhân

Bạn làm đúng câu 50 và không sai câu nào. Tỷ lệ đúng: 100%

Bạn đã nắm khá vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong chuyên đề này. Bạn có thể luyện thêm các chuyên đề khác tại đây!

Chúc bạn ôn luyện tốt theo nhận xét và hướng dẫn nêu trên để làm bài tốt hơn.

Mạng Giáo Dục LuyệnThi360