1. Trang chủ
  2. Môn Tiếng Anh
  3. Dạng bài - Từ cùng nghĩa

Kết quả và Đánh giá bài thi

Kết quả và Đánh giá

Dạng bài - Từ cùng nghĩa

Học sinh: Ánh's Dương's (THPT)

Ngày làm bài: 15/11/2019. Thời gian: 2 phút 53 giây


I. Tóm tắt kết quả:

Điểm: 7/10. Xếp hạng: Khá

Câu Mức độ Kết quả
Câu 1 (1 điểm) Dễ Đúng  
Câu 2 (1 điểm) Dễ Sai   Hỏi bài này
Câu 3 (1 điểm) Dễ Đúng  
Câu 4 (1 điểm) Dễ Đúng  
Câu 5 (1 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 6 (1 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 7 (1 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 8 (1 điểm) Khó Sai   Hỏi bài này
Câu 9 (1 điểm) Khó Sai   Hỏi bài này
Câu 10 (1 điểm) Khó Đúng  

Hướng dẫn: để xem đáp số đúng, bạn hãy click vào chữ "Sai", chữ "Đúng" hoặc "Không làm"


II. Nhận xét:

Chúc mừng! Bạn đã hoàn thành dạng bài này ở mức độ “Khá tốt”. Như vậy, bạn đã nắm tương đối vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong dạng bài này. Bạn có thể luyện thêm tại đây để đạt được điểm cao hơn! Hoặc có thể chuyển sang luyện các dạng bài khác!
Chúc bạn ôn luyện tốt theo nhận xét và hướng dẫn nêu trên để làm bài tốt hơn.

Mạng Giáo Dục LuyệnThi360