Kết quả và Đánh giá

Dạng bài - Điền từ vào chỗ trống

Học sinh: Nguyễn Đắc Thủy Giang (THPT BẮC KIẾN XƯƠNG)

Ngày làm bài: 22/01/2020. Thời gian: 1 phút 46 giây


I. Tóm tắt kết quả:

Điểm: 8/10. Xếp hạng: Khá

Câu Mức độ Kết quả
Câu 1 (1 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 2 (1 điểm) Trung bình Sai   Hỏi bài này
Câu 3 (1 điểm) Trung bình Sai   Hỏi bài này
Câu 4 (1 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 5 (1 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 6 (1 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 7 (1 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 8 (1 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 9 (1 điểm) Trung bình Đúng  
Câu 10 (1 điểm) Trung bình Đúng  

Hướng dẫn: để xem đáp số đúng, bạn hãy click vào chữ "Sai", chữ "Đúng" hoặc "Không làm"


II. Nhận xét:

Chúc mừng! Bạn đã hoàn thành dạng bài này ở mức độ “Khá tốt”. Như vậy, bạn đã nắm tương đối vững kiến thức cơ bản và các dạng bài tập trong dạng bài này. Bạn có thể luyện thêm tại đây để đạt được điểm cao hơn! Hoặc có thể chuyển sang luyện các dạng bài khác!
Chúc bạn ôn luyện tốt theo nhận xét và hướng dẫn nêu trên để làm bài tốt hơn.

Mạng Giáo Dục LuyệnThi360